Meest recente artikel

Volgende bijeenkomst 20 november 2014

Compacte WarmteOpslag

Kantine Reijgersboys, Lotte Beesedijk 1, 1705 NA  Heerhugowaard

Donderdag 20 november 2014, 15.00u - 17.30u

Aansluiten een optioneel bezoek aan de icoonwoning in Heerhugowaard

Sprekers:

Wouter Borsboom (TNO)

Ruud Cuypers (TNO)

Henk de Beijer (Ares-RTB)

Meer informatie:

Linkedin BouwenNH2.0

Aanmelden

info@bouwenNH2punt0.nl


Lancering van het Netwerk

Tijdens het symposium “Ketensamenwerking” van Woonwaard op 26 november 2011 is het Netwerk BouwenNH2.0 officieel gelanceerd.

 

We hebben inmiddels al veel aanmeldingen mogen ontvangen. Het netwerk voorziet

daarmee duidelijk in een behoefte vanuit zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers om kennis

en ervaring over ‘het nieuwe bouwen’ met

elkaar te delen.

Hiervoor organiseren wij  allerhande activiteiten:

1.     Periodieke (netwerk)bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken;

2.     Trainingen en cursussen;

3.     Kennisuitwisseling digitaal en in overleggroepen;

4.     Communicatie naar buiten;

5.     Individueel advies.

De nadruk van deze activiteiten ligt op praktijkervaringen en op het delen van kennis van

partijen: kennis halen én brengen.